Kort ventetid, ingen henvisning nødvendig!

Kom i tide, ikke vent for lenge!

7 års erfaring med familieterapi

Kort ventetid – Henvisning ikke nødvendig!!!

”Når jeg hater, tar jeg noe fra meg selv. Elsker jeg, blir det elskende en rikdomsforøkelse.”
(Fredrich von Schiller)

Hvorfor og hvordan

Nina Bjølgerud - Asker og Bærum Familierådgivning

Når dere ringer og ønsker time, trenger jeg ingen forhåndsinformasjon før dere kommer. Det er også en fordel at begge er tilstede når dere presenterer utfordringene dere står ovenfor.

Dette hjelper terapeuten til å være så nøytral som mulig. Begge parter skal ha et godt forhold til terapeuten. Det er forholdet deres som står i fokus og ikke relasjonen med terapeuten som er viktig. Det betyr ikke at det er umulig å komme alene. Ettersom mange sliter med å få med seg partneren er det alltid bedre at en kommer enn at ingen kommer.


Jo tidligere dere får hjelp, jo større er sjansen for å få til positive endringer.
Ta kontakt hvis du/dere sliter med relasjonen. Ikke vent til det er for sent!

Gjennom ulike spørsmål i samtalen arbeider vi oss frem til et felles utgangspunkt for hva problemet dreier seg om. Jeg presenterer da ulike tanker om hvordan man kan jobbe med utfordringene/problemene i samtale med meg og hva dere kan gjøre på hjemmebane.
Noen par/familier/enkeltpersoner opplever at en til to slike samtaler kan være forløsende på problemet og kjenner at det var det de trengte. Andre må jobbe lengre over tid.

Sosialt