Personlig terapi

10” Jeg tror på en håndfull godhet”
(ordtak)

”Trøstende ord, sagt på en fin måte, er den eldste terapi menneskeheten kjenner”
(Louis Nizer)

I ulike faser av livet kan man oppleve å stå overfor vanskelige situasjoner knyttet til familie, oppdragelse, jobb, konflikter og livskriser, hvor man trenger hjelp til å finne veien videre.

Man sitter ofte fast i gamle og destruktive adferds og tankemønstre og sliter med å komme seg ut av tankerekken.

11

Da kan det være til stor nytte med en samtalepartner, som forstår hva som foregår og som kan hjelpe til med råd og tanker om hvordan man kan bryte ned gamle adferdsmønstre og finne nye og bedre veier.

 

12

Mange opplever at mye løser seg ved at de får satt ord på sine opplevelser ved hjelp av en terapeut og aktiv lytter.