Terapeuten: Nina B. F. Bjølgerud Asker_og_B_rum_Familier_dgivning

Jeg har embetseksamen i pedagogikk (Cand. Paed.) fra universitetet i Oslo, med støttefag Psykologi og Administrasjon & Organisasjon. Jeg er videre utdannet som lektor i Psykologi og Samfunnsfag samt etterutdanning i Familieterapi fra Diakonhjemmets Høyskolesenter i Oslo.

Jeg har erfaring fra undervisning av voksne og ungdom, samt flere års erfaring fra Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPtjenesten) i videregående skole i Bærum.

I tillegg har jeg ett års praksis fra Uranienborg familievernkontor i Oslo.

Jeg startet privatpraksis i 2005, m.a.o. har jeg praktisert i i syv år.

Eksternveileder:

Elisabeth Jespersen: Spesialist i psykiatri og barne-og ungdomspsykiatri samt familieterapeut.