En samtale varer en klokketime.

Pris per time:
Kr. 1 050,-

Avbestilling må foretas innen kl. 12.00 dagen før avtalt time.
Timer som ikke avbestilles innen fristen vil bli fakturert.